Průběh realizace

  1. Návrh obchodního prostoru po obdržení podkladů (vlastního zaměření po dohodě)
  2. Vzájemná kanzultace a případné úpravy v projektu, výběr materiálů, celkového řešení a ladění detailů
  3. V případě akcptování upraveného návrhu sespsání Smlouvy o dílo
  4. Vlastní realizace projektu dle podmínek Smlouvy.